Nasz kanał na Youtube

Nota Prawna
Nota prawna

Strony Portalu diagnozazdrowia.com zawieraj? informacje dotycz?ce zdrowia, które nie stanowi? diagnostyki i leczenia w rozumieniu prawa. Portal ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny, nie konsultacyjny.


Pomimo, ?e do?o?ono wszelkich stara?, aby informacje zawarte w serwisie, szczególnie w wypowiedziach lekarzy opisuj?cych dan? chorob? oraz w materia?ach filmowych i tekstowych dotycz?ce chorób i sposobów leczenia zosta?y podane w?a?ciwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywaj? na lekarzu.

W razie choroby czy jakiejkolwiek dolegliwo?ci, wiadomo?ci umieszczone na stronie nie s? wskazaniami do diagnostyki i leczenia oraz nie mog? zast?pi? wizyty u lekarza.

Autorskie prawa maj?tkowe do utworów zamieszczanych na stronie przys?uguj? firmie Violetta Szwedowska Delfin Studio.


U?ytkownicy maj? prawo do przegl?dania informacji zamieszczanych na stronach Portalu www.diagnozazdrowia.com wy??cznie w celach prywatnych oraz dokonywania ich zapisu w pami?ci przegl?darki internetowej jedynie w postaci plików tymczasowych.

Violetta Szwedowska Delfin Studio, nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za ?cis?o??, poprawno?? ani tre?? materia?ów przedstawionych w niniejszej witrynie sieci Web, jak równie? za informacje zawarte w zamieszczonych linkach do zewn?trznych stron internetowych.

Zabrania si? kopiowania, rozpowszechniania i pobierania materia?ów zawartych na niniejszej stronie sieci Web.

 

Translator

Nasz serwis

Nasz serwis

Nasz serwis
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.